Vind Springfrøprisen 2017

Så er der åbent for ansøgninger til Springfrøprisen. Prisen belønner lærere og elever, der har lavet særligt eksemplariske undervisningsprojekter i de praktiske/musiske fag. Vinderen modtager 25.000 kroner i præmie.

Source: https://www.uvm.dk/Aktuelt/rss/rss/Alle-nyheder.rss

85 procent af dem, som starter på en gymnasial uddannelse, fuldfører uddannelsen

85 procent af dem, som starter på en gymnasial uddannelse, fuldfører uddannelsen. Det kan godt være, det ikke er den første gymnasiale uddannelse, de starter på, men bare deres pause ikke er over 15 mdr. må de i statistikken gerne have et skift mellem uddannelser, eksempelvis fra stx til hf. Fuldførelsesprocenten varierer mellem de gymnasiale uddannelser. Den er højst på stx og hhx med henholdsvis 84 procent og 81 procent, mens den er lavere på htx og hf med henholdsvis 75 procent og 69 procent.

Source: https://www.uvm.dk/Aktuelt/rss/rss/Alle-nyheder.rss

Regeringen styrker indsatsen mod digitale sexkrænkelser

Regeringen præsenterer i dag et udspil, der sætter ind med en bred vifte af initiativer i kampen mod digitale sexkrænkelser. Med udspillet lægger regeringen op til at skærpe straffen, og politiets behandling af konkrete sager bliver styrket. På ungdomsuddannelserne styrkes den forebyggende indsats, og trivselsmålinger skal bruges til at holde øje med, om elever krænkes på nettet.

Source: https://www.uvm.dk/Aktuelt/rss/rss/Alle-nyheder.rss